Gréckokatolícka cirkev, farnosť Medzilaborce - Vydraň